• ul. Chłapowskiego 12 02-787 Warszawa
  • tel.: (058) 562 30 21
  • e-mail: futuremed@futuremed.com.pl
  • Przedstawiciel firmy COPAN w Polsce

480CE
Sterylny zestaw – probówka z 1 ml płynnego podłoża AMIES + 1 wymazówka z flokowanego nylonu (typowa)
op. 300

481CE
Sterylny zestaw – probówka z 1 ml płynnego podłoża AMIES + 1 wymazówka z flokowanego nylonu (mini)
op.300

482CE
Sterylny zestaw – probówka z 1 ml płynnego podłoża AMIES + 1 wymazówka z flokowanego nylonu (donosowa)
op. 300

483CE
Sterylny zestaw – probówka z 1 ml płynnego podłoża AMIES + 1 wymazówka z flokowanego nylonu (urologiczna)
op. 300

484CE
Sterylny zestaw – probówka z 1 ml płynnego podłoża AMIES + 1 wymazówka z flokowanego nylonu (pediatryczna)
op. 300

NOWOCZESNE SYSTEMY

TRANSPORTU WYMAZÓW MIKROBIOLOGICZNYCH

a2b

A2B TRANSPOCULTTM LIVE BACTERIAL CULTURE

TRANSPORT SYSTEM