• ul. Chłapowskiego 12 02-787 Warszawa
  • tel.: (058) 562 30 21
  • e-mail: futuremed@futuremed.com.pl
  • Przedstawiciel firmy COPAN w Polsce

175CS01
Sterylne ezy µl 1 z twardą końcówką, indywidualnie pakowane
op.:500

177CS01
Sterylne ezy µl 10 z twardą końcówką, indywidualnie pakowane
op.:500

178CS01
Sterylne ezy µl 1 z miękką końcówką, indywidualnie pakowane
op.:500

179CS01
Sterylne igły µl 10 z miękką końcówką ,indywidualnie pakowane
op.:500

176CS01 Sterylne igły, indywidualnie pakowane
op.:500

NOWOCZESNE SYSTEMY

TRANSPORTU WYMAZÓW MIKROBIOLOGICZNYCH

a2b

A2B TRANSPOCULTTM LIVE BACTERIAL CULTURE

TRANSPORT SYSTEM