• ul. Chłapowskiego 12 02-787 Warszawa
  • tel.: (058) 562 30 21
  • e-mail: futuremed@futuremed.com.pl
  • Przedstawiciel firmy COPAN w Polsce

PODŁOŻA PŁYNNE JAKO PODSTAWA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

(Liquid Based Microbiology)

Możliwość transportu różnorodnych próbek mikrobiologicznych w płynnej pożywce jest praktycznym sposobem standaryzacji wszystkich rodzajów próbek, a co za tym idzie, bardziej efektowną ich suspensją podczas całego procesu diagnostycznego. Postępująca automatyzacja testów diagnostycznych krwi oraz moczu jest spowodowana właśnie płynnym charakterem prób.

Jak dotychczas, jedynie kilka laboratoriów na świecie stosuje przygotowanie próbek do nowego procesu diagnostycznego (płynna pożywka)

Najczęstsze problemy związane z aktualną metodą pobierania i przechowywania próbek to:

1. utrudnione pozyskanie próbki z wymazówki ze sztucznego jedwabiu lub dakronu – nawet przy intensywnej metodzie ekstrakcji, większość próbki pozostaje we włóknach wacika, a zatem nie może być wykorzystana do analizy.
2. rozcieńczenie próbki spowodowane jej dyspersją w np. 1ml eluentu –wpływa na obniżenie czułości testu.

Intensywność procesu przygotowania próbki w laboratorium i ryzyko słabego przejścia pobranego materiału do roztworu w probówce, a następnie poddanie go słabo zautomatyzowanemu procesowi analizy jest niepraktyczne.

Aby rozwiązać te problemy, laboratoria firmy Copan opracowały nową strukturę wacików opierającą się na dynamice płynów nazwana „flocked swabs”. Technika ta polega na natychmiastowym i całkowitym wypłukaniu próbki z wacika.
Dwie istotne zalety nowej technologii opracowanej przez Copan to:

1. Pozyskiwanie próbki z flokowanego wacika nie wymaga działania osoby wykonującej analizę, wypłukanie jest wynikiem jedynie struktury nylonowych włókien
2. Ilość analizowanej próbki jest znacznie większa, niż pozyskana z tradycyjnych wacików. Poprzez przeniesienie odpowiedniej, równej objętości próbki do oznaczenia nie istnieje ryzyko przeoczenia nawet słabej pozytywnie próbki.

Copan ESwab (Elution Swab) jest systemem wprowadzającym technologie flokowanych wacików i umożliwia wykonanie wielu analiz mikrobiologicznych z jednej próbki, pobranej od jednego pacjenta. Dzięki flokowanym wacikom próbka jest całkowicie usunięta z wacikia do medium transportowego. Płynna próbka może następnie zostać podzielona, tak aby mogła być wykorzystana do wielu analiz. Niewykorzystana część próbki może zostać zachowana i wykorzystana na wypadek konieczności powtórzenia badania.

Automatyzacja procesu rozwija jego skuteczność i stałość oraz umożliwia automatyczny odczyt zaszczepionych szalek.
Automatyzacja pracy w laboratoriach powoduje dodatkowo obniżenie kosztów, a także zapewnia niezwykle istotną standaryzację pomiarów i odczytów.

Firma Copan stworzyła w pełni zautomatyzowany system do odkręcania, pobierania i zakręcania probówek, oparty na pożywce płynnej, nazwany Walk Away Speciment Processor (WASP). Maszyna ta jest w stanie analizować próbki moczu, kału, wymazy i dostosować odpowiedni protokół do każdej próbki. WASP posiada wirówkę, która umożliwia analizę 9 różnych typów próbek oraz monotonne, ale niezwykle istotne ich oznaczanie.

Wykorzystując aparat WASP, Copan wprowadził na rynek szeroki asortyment wymazówek, z płynnym podłożem i systemy transportu oparte na standardowym kształcie pojemniczka, ruchome, wymienne w zautomatyzowanym procesie, zapewniając w ten sposób ostatniemu użytkownikowi pełen komplet danych poprzedzających analizę.

Pomimo odrębności i specyficzności różnych laboratoriów (molekularnego, bakteriologicznego wirusologicznego), ważne jest dla pacjenta unikanie wielu niepotrzebnych próbek. Automatyzacja wpływa na obniżenie kosztów pracy, zarazem zwiększając dochód wynikający z możliwości analizy większej ilości próbek. Głębokie przemyślenia nad zaletami i korzyściami wynikającymi ze stosowania tego nowego systemu są niezbędne, ale zarazem bardzo oczywiste.

Skuteczność systemu ESwab jest potwierdzona przez naukowców w licznych publikacjach. Możliwość dzielenia się w nich swymi pozytywnymi doświadczeniami jest dla użytkowników systemu ESwab dużą wartością.

Firma Copan organizuje szkolenia oraz udostępnia materiały (www. Copaninnovation.com), ale będzie wdzięczna również za Państwa sugestie, uwagi oraz propozycje udoskonalenia systemu. Pracownicy Copan są do Państwa dyspozycji w przypadku planu wdrożenia systemu WASP w Państwa laboratorium.

NOWOCZESNE SYSTEMY

TRANSPORTU WYMAZÓW MIKROBIOLOGICZNYCH

a2b

A2B TRANSPOCULTTM LIVE BACTERIAL CULTURE

TRANSPORT SYSTEM