• ul. Chłapowskiego 12 02-787 Warszawa
  • tel.: (058) 562 30 21
  • e-mail: futuremed@futuremed.com.pl
  • Przedstawiciel firmy COPAN w Polsce

954C
SRK PHARMA – roztwór 1,2 ml, pałeczka plastikowa w potrójnym opakowaniu zabezpieczajacym (VHP odporność)
op.200

955C
SRK PHARMA – roztwór 1,2 ml, pałeczka plastikowa (w pojedynczym op.)
op.500

956C
SRK PHARMA – roztwór 1,2 ml, 2 probówki + 1 pałeczka plastikowa z końcówką syntetyczną (w pojedynczym opakowaniu)
op.500

957C
SRK PHARMA – roztwór 1,2 ml, 2 probówki + 1 pałeczka plastikowa z końcówką syntetyczną, w potrojnym opakowaniu zabezpieczającym (VHP odporność)
op.200

NOWOCZESNE SYSTEMY

TRANSPORTU WYMAZÓW MIKROBIOLOGICZNYCH

a2b

A2B TRANSPOCULTTM LIVE BACTERIAL CULTURE

TRANSPORT SYSTEM